Kontakt

Ing. Stanislav Klečka
Dědina 48
687 38   Nedakonice
(kde to je …)

e-mail

info@evidencevls.cz
skolkev@seznam.cz

telefon

737 914 222 (mobil)

Jak na ...

23.1.2012

Zjištění příslušnosti porostu k přírodní lesní oblasti

Informace o přírodní lesní oblasti (PLO), ve které se nachází lesní porost je mimo jiné významná při pořizování sadebního materiálu k zalesňování. Pro účely obnovy lesa a zalesňování lze použít pouze reprodukční materiál pocházející ze stejné přírodní lesní oblasti (nebo z oblastí, ze kterých je povolen přenos) - viz vyhláška 139/2004.

Ke zjištění příslušnosti lesního porostu k přírodní lesní oblasti (pokud není po ruce lesní hospodářská evidence) použijte mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa.

Postup

Otevřít mapový server pro Oblastní plány rozvoje lesů:

http://www.uhul.cz/ -> nabídka Mapy -> Mapové projekty - Oblastní plány rozvoje lesů

Zobrazit mapu PLO a vyhledat konkrétní lokalitu:

1) zobrazit vrstvu přírodních lesních oblastí (je zobrazena již při spuštění)
Vrstvy -> Vrstvy -> Přírodní lesní oblast (čísla a hranice PLO)

2) pro hrubou základní orientaci zapnout vrstvy:
Vrstvy -> Vrstvy -> Mapa ČR - WMS (obce, státní komunikace, vodní plochy)
Vrstvy -> TYP -> Mapa přehledová - lesní stanoviště (zelené podbarvení lesních pozemků)

3a) pro vyhledání porostu LČR - obrysová mapa:
Vrstvy -> Rastry -> Obrysová mapa LHP LČR 2008

3b) pro ostatní vlastníky obrysová mapa není k dispozici, ale lze se orientovat podle hranic KÚ, případně podle Státní mapy odvozené:
Vrstvy -> Vrstvy -> Správní rozdělení (názvy a hranice katastrálních území)
Vrstvy -> Rastry -> Rastr SMO 2009 (státní mapa odvozená (~katastrální mapa))

V dohledání detailu pomůže letecký snímek (je třeba nejdřív vypnout přehledovou mapu, která snímky překrývá):
Vrstvy -> Rastry -> Ortofoto (2006-2008)