Kontakt

Ing. Stanislav Klečka
Dědina 48
687 38   Nedakonice
(kde to je …)

e-mail

info@evidencevls.cz
skolkev@seznam.cz

telefon

737 914 222 (mobil)

Jak na ...

9.7.2006, upraveno 30.9.2006

Vedení grafické evidence

Hned zkraje: aplikace "Evidence v lesních školkách" neslouží k vedení grafické evidence (GE) školek. Je to prostředí pro správu dat a nejschůdnější cesta k jeho doplnění o nástroje například pro kreslení plánků by vedla patrně přes kompletní změnu platformy.

Předpokládá se tedy, že GE bude ve školce vedena stejně jako dřív (ručně na papíře, v tabulkovém procesoru…). Ze strany aplikace se přitom v tomto úsilí uživateli dostane podpory v podobě podkladových dat. Pro účely pořizování GE je k dispozici přehled inventurních údajů spolu s údaji o osetých plochách, to vše uspořádáno podle tabulí (školek). Údaje lze získat buďto jako tiskovou sestavu (a tu například k hotové GE přiložit), nebo ve formě dotazu, odkud je lze například kopírovat k použití v tabulkovém procesoru (vzor GE v Excelu vyrobené tímto způsobem je přikládán k aplikaci).

Práce s GE je podporována ještě v jednom - mírně úsměvném - ohledu: jedno z tlačítek na hlavním panelu aplikace je vyhrazeno pro otevírání právě souboru, ve kterém je GE aktuálně vedena. Tímhle způsobem je možné otevřít soubor libovolného typu. (Umístění dokumentu se nastavuje ve formuláři Údržba / Soubory grafické evidence.)