Odkazy

Kontakt

Ing. Stanislav Klečka
Dědina 48
687 38   Nedakonice
(kde to je …)

e-mail

info@evidencevls.cz
skolkev@seznam.cz

telefon

737 914 222 (mobil)

9.11.2007O APLIKACI

Evidence v lesních školkách je softwarem (aplikací v prostředí Microsoft Access) pro vedení provozní evidence v malých a středních lesních školkách, s ohledem na požadavky zákona O uvádění do oběhu reprodukčního materiálu … (149/2003 Sb). Aplikace je vyvíjena od roku 2004; softwarové licence jsou v prodeji od roku 2005; v současné době (podzim 2007) je aplikace používána ve 40 firmách věnujících se produkci lesního sadebního materiálu.

4.4.2007 (upraveno 6.2.2011)POŽADAVKY NA PROVOZ

Minimální požadavky na provoz aplikace:

  • prostředí Microsoft Access 2003 nebo novější *
  • operační systém Windows XP nebo novější
  • monitor/displej s rozlišením alespoň 1024x768 bodů

* Microsoft Access lze nahradit prostředím Microsoft Access Runtime - viz sekce ke stažení .

19.3.2007 (upraveno 6.1.2017)seznam držitelů licencí dodavatele

Seznam držitelů licence pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (zák. 149/2003, §20) najdete ve webové aplikaci ERMA 2.

Do roku 2009 byl seznam zveřejňován čtvrtletně ve formě pdf dokumentů na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

8.1.2006 (upraveno 7.1.2020)hlášení pověřené osobě

Funkci Pověřené osoby (podle zákona 149/2003, §24) vykonává Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, www.uhul.cz. Informační servis Pověřené osoby (k hlášení Pověřené osobě a obecně k zákonu 149/2003): http://www.uhul.cz/nase-cinnost/reprodukcnim-materialem-lesnich-drevin/povinnosti-dodavatele.

Hlášení za rok 2019

Termíny: hlášení se vztahuje k 31.12. běžného roku (tzn. k 31.12.2019), pokud jde o reprodukční materiál v držení dodavatele a k období běžného roku (tzn. roku 2019), pokud jde o RM uvedený do oběhu. Termín podání hlášení: do 15.1. následujícího roku (tzn. do 15.1.2020).

Legislativa

Zákon 149/2003, §24 (Evidence)
Vyhláška 29/2004, §15 (Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti)